COVID-19 Antikor Testi

COVID-19 Antikor Testi

COVID-19 pandemisinin devam ettiği bu günlerde, salgına uygun yanıtların belirlenip yönlendirilmesi için, yüksek güvenilirliğe, hassasiyete ve özgüllüğe sahip tanı testlerinin gerekliliği tüm bilim camiası tarafından önemle vurgulanmaktadır. Yeni tip coronavirüs ile kimlerin karşılaştığını tespit etmek için test yapmak, küresel pandemiyi yavaşlatmanın en önemli unsurlarından biri haline gelmiştir.

SARS-CoV-2 vakalarının yüzde 80’inde hafif hastalık tablosu ya da asemptomatik taşıyıcılık görülmektedir. Bu nedenle sessiz enfeksiyonları tanımlama, hasta bağışıklık yanıtını değerlendirme, hastalığın ilerlemesini daha iyi tahmin etme, virüsün bulaşma şekillerini anlayabilme noktasında  ve plazma tedavisinin uygulanması için donör tespit edilmesinde testler büyük önem taşımaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü CEO'su Tedros Ghebreyesus da, “Gözleri bağlı bir ateşle savaşamazsınız ve kimin enfekte olduğunu bilmiyorsak bu salgını durduramayız. Tüm ülkeler için basit bir mesajımız var; test, test, test” sözleri ile testlerin önemini bir kez daha vurgulamıştır.

COVID-19’un tespiti için laboratuvarlarda kullanılan test çeşitleri nelerdir?
SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu COVID-19 tanısı, direkt olarak virüsü saptamaya yönelik olarak yapılabildiği gibi, konak organizmanın virüse karşı oluşturduğu spesifik antikorların gösterilmesi ile de yapılabilir. Bu doğrultuda laboratuvarlarda kullanılan iki test kategorisi vardır. Bunlar:
- Virüsün kendisini (viral ribonükleik asit [RNA]) tespit eden testler,
- Konakçının virüse verdiği yanıtı (serolojik antikorlar) tespit eden testler.

PCR testi nedir?
Virüsün tespiti, genellikle bir polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) kullanılarak nükleik asit amplifikasyonu yoluyla viral RNA'yı saptanması ile sağlanmaktadır. En sık test edilen örnek tipleri nazofarenks (üst yutak) ve orofarenks'ten (dil kökü, yumuşak damak, bademcik ve yutak bölgelerinin birleşimi) alınan sürüntülerdir. Bu testler akut hastalık tanısı için altın standarttır.

Antikor nedir?
Antikorlar, bağışıklık sisteminin tehditleri tanımlamasına ve ortadan kaldırmasına yardımcı olan proteinlerdir. Ayrıca vücudun gelecekteki enfeksiyonları aynı tehditten korumasına yardımcı olmaktadır. Serolojik testler, kişinin SARS-CoV-2 virüsüne karşı yanıt olarak oluşturduğu proteinleri tespit etmektedir.

Antikorlar ne kadar sürede oluşur?
Enfeksiyona karşı antikor cevabının geliştirilmesi kişiye bağlıdır ve zaman almaktadır. COVID-19 pandemisi ile ilgili çalışmalar hastaların çoğunun virüse maruz kaldıktan sonra ortalama 7-11 gün içinde antikorları oluşturduğunu göstermekle birlikte, bazı hastalarda daha erken antikor geliştirebileceği görülmüştür. IgM için semptom başlangıcından sonraki 5 gün, IgG için ise 5-7 gün gibi bir süre içinde antikorların oluştuğu gözlemlenmiştir.

Testte hangi antikorlara bakılır?
Kanda SARS-CoV-2 IgM, IgA, IgG veya toplam antikorları tespit eden serolojik testler mevcuttur.

Total antikor testinde duyarlılık ve özgüllük oranları nelerdir?

Anti- SARS-CoV-2 Total Antikor    

0-6 gün

7-13 gün

≥14 gün

Duyarlılık (Sensitivite)
(Yalancı negatiflik vermeme oranı)

%60,2

%85,3

%100

Özgüllük (Spesisifite)
(Yalancı pozitiflik vermeme oranı)

%99,8