Meme Mr [Mr Mamografi]

MEME MR
Meme MR, mamografi ve ultrasonografiden farklı olarak meme lezyonlarının şekil, kontur, boyut gibi morfolojik özelliklerine ilave olarak meme dokusu  ve bu zemindeki kitle(tümoral)  lezyonların doku kanlanma  karakteristiklerini fonksiyonları olarak göstermektedir.
Meme MR kontrast madde enjeksiyonu öncesi ve sonrası yapılır. Kontrast madde verildikten sonra 3 boyutlu alınan MR sekansları elde edilir.
Amerikan Kanser Enstitüsü BRCA genleri açısından pozitif olan ya da birinci derecede akrabalarında BRCA geni taşıyıcılığı bulunan kadınlarda yıllık meme MR'ı yapılmasını önermektedir.

Meme MR Kullanım Alanları

- Yüksek risk grubunda tarama amaçlı

- Biyopsi sonucu kanser tanısı almış hastalarda hastalığın yaygınlığı

- Primeri bilinmeyen aksiller metastazların değerlendirmesinde

- Nüks saptaması

- Cerrahiden hemen sonra rezidü

- Kemoterapi yanıtı

- İmplantların değerlendirilmesi

 Avantajları

Radyasyon içermez, bu sayede istenildiği kadar tekrar edilebilir.Diğer meme görüntüleme yöntemlerine göre daha fazla bilgi elde edilebiliyor. Bu sayede diğer yöntemler ile gösterilemeyen pek çok kanser odağı tespit edilebiliyor.Mamografide değerlendirilmesi güç olan yoğun memeler, tedavi görmüş memeler, silikon protezli memeler kolaylıkla incelenebiliyor.MR’la özellikle yüksek riskli kadınlarda taramada, mamografi ve ultrasonografiden daha güvenilir sonuçlar alınabiliyor.

Meme MR Tecrübeli Merkezlerde Yapılmalı
Meme tümörleri damarsal yapılardan oldukça zengin olduğundan damardan kontrast madde (boyar madde) verildiğinde parlayarak görünür hale geliyor. Kanser tanısında MR’ı, mammografi ve ultrasonografiden çok daha hassas yapan unsurun, kullanılan kontrast maddeden kaynaklanır  Eğer incelemede kontrast madde ile boyanan bir alan yoksa meme kanseri riski yok denecek kadar azdır. MR’da kullanılan kontrast maddeler, tomografide kullanılan kontrast maddelerin aksine iyot içermediğinden gerçek alerjik reaksiyon oluşturma riski çok düşüktür. En sık görülen yan etkileri baş ağrısı ve bulantıdır. Meme MR’ı, teknik olarak iyi yapılması ve yorumlanması en zor MR incelemelerinden biri olup, doğru tanı için  bu konuda tecrübeli bir merkezde yapılması gerekmektedir.